TSCTNHM – Chương 35

Chương 35

Chúc mọi người 20/10 vui vẻ, hạnh phúc nè!^^  (sr muộn 1 ngày hehe)

Ngoài lề: Lũ truyenfull.vn, truyenfun.com và sstruyen.com là lũ ăn cắp! Chúc lũ ăn cắp 20/10 vui vẻ nha! Tội ghê, lúc nào trên đầu cũng treo 2 chữ “ăn cắp” chắc mệt mỏi lắm ha! Nhưng mà ĐÁNG ĐỜI! hứ Tiếp tục đọc